Nákupný košík 0 položiek v cene 0.
Prihlásiť sa | Registrovať sa
Volajte v čase: PO - PI: 9:00 - 18:00
Eshop tel.: 051/7498 490, Obj. email: eshop@nobyt.sk
Infolinka: 0905 509 421
Predajňa: 051/77 64 674

Vzorkovník látok - Podmienky výpožičky

 

Podmienky výpožičky vzorkovníka o poťahových látok

  • Požičiavateľ požičiava vypožičiavateľovi VZORKOVNÍK POŤAHOVÝCH LÁTOK (ďalej vec) na základe požiadavky doručenej v elektronickej forme.
  • Požičiavateľ sa zaväzuje odovzdať vypožičanú vec vypožičiavateľovi bezplatne na dočasné užívanie do 7-ich dní od potvrdenia výpožičky požičiavateľom.
  • Vypožičiavateľ má právo užívať vec do uvedeného dátumu.
  • Vypožičiavateľ je povinný požičanú vec vrátiť najneskôr deň nasledujúci po dni uvedeného dátumu vypožičky.
  • V prípade, že vec nebude vrátená v dohodnutej dobe, alebo vec bude vrátená v poškodenom stave, ktorý bráni ďalšiemu užívaniu veci, vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť požičiavateľovi 50 € (slovom päťdesiat eur) a to v hotovosti alebo prevodovým príkazom na účet požičiavateľa.
  • Náklady na vrátenie veci (poštovné a balné) znáša vypožičiavateľ v plnej výške.
  • Požičiavateľ sa zaväzuje poskytnúť zľavu vo výške poštovného /max.5€/ z kúpnej ceny sedacej súpravy alebo pohovky zakúpenej vypožičiavateľom ako kompenzáciu výdavkov súvisiacich s vrátením veci, ktoré vznikli vypožičiavateľovi .
  • Vypožičiavateľ vyhlasuje, že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami výpožičky a bez výhrad k nim pristupuje.

 

Zmluva o výpožičke

(§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka)


Požičiavateľ:
NOBYT, s.r.o., Sabinovská 32, Prešov
IČO: 36451941
DIČ: SK 2020006241

Vypožičiavateľ:
/meno, priezvisko/
/adresa doručenia/
/tel.číslo/I. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi na bezplatné užívanie túto vec: ....... ks - VZORKOVNÍK POŤAHOVÝCH LÁTOK, ktorý obsahuje ............. vzoriek látok.II. Doba výpožičky

1. Vypožičaná vec bude odovzdaná vypožičiavateľovi na dočasné užívanie pri podpise tejto zmluvy.

2. Vypožičiavateľ má právo užívať vec do ...........

3. Vypožičiavateľ je povinný požičanú vec vrátiť skončením doby zapožičania.

4. V prípade, že vec nebude vrátená v dohodnutej dobe, alebo vec bude vrátená v poškodenom stave, ktorý bráni ďalšiemu užívaniu veci, vypožičiavateľ sa zaväzuje uhradiť požičiavateľovi 50 € (slovom päťdesiat eur) ako náhradu škody.


III. Ďalšie ustanovenia


1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje udržiavať vec v riadnom stave.

2. Vypožičiavateľ je povinný požičanú vec vrátiť skončením doby zapožičania.

3. Požičiavateľ sa zaväzuje pri objednaní sedacej súpravy alebo pohovky, uhradiť vypožičiavateľovi vzniknuté náklady spojené s vrátením vzorkovníkov /maximálne však 5€/ odrátaním z kúpnej ceny sedacej súpravy alebo pohovky.

5. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami výpožičkya bez výhrad k nim pristupuje.


daniz.sk - Design. domDecor.sk - Dekorácie pre Váš domov. Krby, pece NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Nábytok Sphere card - Nobyt. ergobejot.sk

Nobyt s.r.o. Kompletný sortiment nábytku. Salón VOX-u a expozície značkových nábytkov pre Vaše pohodlné a kvalitné bývanie z kolekcie Nobyt Comfort.
Objednávky na tel: +421 51 7498490 Mobil: +421 905 509 421,
Sabinovská 32 08001 Prešov

Kontakt
Kontakt Ján Ferenc
objednávky eshop

Tel.: 0905 509 421
E-mail.: eshop@nobyt.sk
viac info
Kvalitný nábytok VOX
Kvalitný nábytok VOX Kvalitný nábytok VOX

Nobyt ako výhradný distribútor kvalitného a značkového nábytku vox Vám prináša online eshop tejto značky.

vstúpte
domDecor.sk - Dekorácie pre Váš domov.
Kvalitný nábytok VOX domDecor.sk - Dekorácie pre Váš domov, partner Nobyt

U nás nájdete všetko: dekoráčne police, originál nálepky na stenu, notebooky, dizajnové tapety ...

vstúpte